Aktuality
Nakupujem z domu - katalóg internetových obchodov
Kalendár akcií Diskusné fórum
In-Počasie SK

Tlačivá a rady - Prihlásenie motocykla

Mar 2010
1
Kategória Legislatíva, napísal Redakcia, 137942 zobrazení, hodnotenie: 10,

Prihlásenie motocykla

Prihlásenie nového motocykla

Ak ste kúpili práve nový motocykel, musíte ho prihlásiť do evidencie na orgáne Policajného zboru podľa Vášho miesta pobytu alebo podľa miesta sídla Vašej firmy alebo sídla jej organizačnej zložky, ktorá má vozidlo prevádzkovať.

Prihlásenie musí uskutočniť priamo vlastník vozidla, a to do najneskôr do 15-tich dní od jeho nadobudnutia. Pri prihlásení musíte pristaviť vozidlo ku kontrole.

Vlastník musí pri prihlásení uviesť, kto bude zapísaný v evidencii ako jeho držiteľ. Ak nie je držiteľ totožný s vlastníkom vozidla, tak sa držiteľ musí tiež dostaviť na Policajného zboru spolu s vlastníkom. Ako vlastník vozidla môže byť zapísaná vždy len jedna osoba, a to buď fyzická osoba staršia ako 15 rokov, spôsobilá na právne úkony, alebo právnická osoba alebo jej organizačná zložka zapísaná v obchodom alebo inom registri na Slovensku.

Pri prihlásení potrebujete nasledovné doklady:

- vyplnenú žiadosť o zapísanie vozidla do evidencie (môžete si ju stiahnuť vyššie)
- osvedčenie o evidencii,
- doklad o nadobudnutí vozidla - faktúra, leasingová zmluva,
- potvrdenie o poistení zodpovednosti alebo predbežné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,
- platný doklad totožnosti,
- splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa,
- ak je držiteľom vozidla podnikateľ, originál výpisu z obchodného registra, živnostenský list,
- prítomnosť osoby oprávnenej zastupovať organizáciu (živnostník, konateľ spoločnosti, osoba úradne splnomocnená),
- overené splnomocnenie leasingovej spoločnosti,
- kolok v hodnote 66 €, [33 € za prihlásenie a 2 x 16,50 € za TEČ, vozidlá iba s jednnou TEČ 1 x 16,50 €].

(zdroj: minv.sk a portal.gov.sk)

Prihlásenie motocykla z iného okresu

Ak ste vozidlo, ktoré bolo dovtedy evidované v inom okrese, ste povinný ho prihlásiť do evidencie na orgáne Policajného zboru vo Vašom okrese. Aby ste tak mohli urobiť, musí najskôr pôvodný majiteľ odhlásiť vozidlo zo svojho okresu – bližšie nájdete na Odhlásenie vozidla do iného okresu (smeruje na tú podstránku).

Prihlásenie Vášho nového vozidla musíte uskutočniť do 15-tich dní odo dňa odhlásenia vozidla z pôvodného okresu. Pri prihlásení vozidla musíte pristaviť vozidlo ku kontrole.

Pri prihlásení potrebujete nasledujúce doklady:

- vyplnenú žiadosť o zapísanie vozidla do evidencie (môžete si ju stiahnuť vyššie),
- osvedčenie o evidencii so zápisom odhlásenia, alebo technický preukaz so zápisom odhlásenia a osvedčenie o evidencii vozidla,
- pôvodné tabuľky s evidenčným číslom (TEČ),
- potvrdenie o poistení zodpovednosti alebo predbežné poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla,
- platný doklad totožnosti,
- splnomocnenie, ak je držiteľ alebo vlastník vozidla zastupovaný, s úradne overeným podpisom splnomocniteľa,
- ak vozidlo nebolo prihlásené do 15 dní, aj doklad, ktorý hodnoverne preukazuje, prečo tak držiteľ alebo vlastník vozidla nemohol urobiť,
- ak vozidlo nebolo prihlásené do 30 dní, aj odborný posudok o kontrole originality vozidla nie starší ako 15 dní, s výsledkom "spôsobilé" alebo "dočasne spôsobilé" z dôvodu chybného zápisu údajov v osvedčení o evidencii alebo v evidencii vozidiel (v takom prípade nie je potrebné umožniť porovnanie údajov uvádzaných v dokladoch s údajmi priamo na vozidle),
- kolok v hodnote 66 €, ak sa mení majiteľ [pri presťahovaní pôvodného majiteľa - kolok 37,50€].

(zdroj: minv.sk)

Vypočítajte si najlepšie a najlacnejšie zákonné poistenie motocykla

Na stiahnutie:
Žiadosť o prihlásenie vozidla do evidencie .PDF

Počet hlasov: 1
Prihlásení užívatelia môžu ohodnotiť tento článok!   Páči sa mi

Galéria

Tlačivá a rady - Prihlásenie motocykla

Najnovšie články z kategórie Legislatíva

Vyhláška a zákon o cestnej premávke SR
Predpis č. 9/2009 Z. z.Vyhláška Ministerstva vnútra Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov [link ...
1.3.2013 23:33, Redakcia, 17900 zobrazení
Tlačivá a rady - Dopravná nehoda
Ako postupovať v prípade nehody .. aj motorkára Dopravná nehoda je už v tejto dobe situácia, ktorá môže postihnúť každého, bez rozdielu, či jazdím 2 alebo 20 rokov bez nehody. Je to veľmi nepríjemná ...
1.3.2013 12:58, Redakcia, 17478 zobrazení
Tlačivá a rady-Prihlásenie dovezeného vozidla
Jednotlivo dovezený motocykel zo zahraničia Ak chcete prihlásiť jednotlivo dovezené vozidlo zo zahraničia do slovenskej evidencie, musíte najskôr požiadať príslušný Obvodný úrad dopravy o: - Schválenie jednotlivo ...
1.3.2010 12:00, Redakcia, 48906 zobrazení
Tlačivá a rady - Prepis motocykla inou osobou
Prepis motocykla inou osobou - splnomocnenie Ak nemôžete prepis motocykla uskutočniť sami, môžete poveriť inú osobu k tomuto úkonu. Splnomocnenie pre prepis motocykla inou osobou si môžete stiahnuť bezplatne nižšie. Vyplniť ho môžete v ...
1.3.2010 12:00, Redakcia, 69578 zobrazení
Tlačivá a rady - Vykonanie zmeny v rámci okresu
Vykonanie zmeny v rámci okresu Ak došlo ku kúpe alebo predaju motocykla, ktorého pôvodný aj nový majiteľ sú z jedného okresu, je potrebné nahlásiť zmenu na príslušnom orgáne Policajného ...
1.3.2010 12:00, Redakcia, 29602 zobrazení

Diskusia

Diskusia zatiaľ nieje vytvorená

Prispievať do fóra môže len registrovaný užívateľ


Kontakt   |   Obchodné podmienky   |   Ochrana osobných údajov   |   6 registrovaných online